Glitter text generator

 

Bli medlem i Häng Med

Vi har alla varit nya från början och vi alla är överens om att vårt medlemskap har givit oss många nya vänner. Vi är olika personligheter men en sak har vi gemensamt, vi vill ha nya bekanta, man hittar alltid någon i föreningen som man har något gemensamt med. Ni är välkomna att "prova på" genom att vara med på en aktivitet innan ni betalar medlemsavgiften, för att se om detta är något för er!
 
Vi har en kontaktgrupp i föreningen, som har till uppgift att ta hand om nya medlemmar, så att Ni kan känna er välkomna ifrån början.

Ett medlemskap i Häng Med innebär att Du får ett program varannan månad.
Medlemsavgiften är tills vidare 200 kr/år. Blir du medlem under andra halvåret kostar det 100 kr och då är du medlem året ut. Denna avgift används till att täcka kostnader för bl a skrivning och distribution av program. 
 
OBS! För att du skall kunna få programmet behöver du maila dina

 fullständiga uppgifter till Dag på hellmandag@gmail.com   och ange din adress samt telefonnummer/mobil samt mail-adress som programmet

skickas ut till.

Avgiften sätter du in på konto 170 201 961 med clering nr 6833/

Handelsbanken. Betalningsmottagare är vår kassör i föreningen.

Ange ditt eget namn i meddelanderutan.

För alla medlemmar, tänk på att meddela om ni ändrar e-mail,

adress eller telefon nr.

Har Ni ytterligare frågor om ett medlemskap i Häng Med,
kontakta oss på adress:
info@hangmed.com

Copyright © Häng Med