Glitter text generator

Aktiviteter för MAJ och JUNI

 

      

                                              AKTIVITETER UNDER MAJ 

 

                                                           OCH JUNI

 

 

            P.g.a rådande omständigheter med Coronaviruset får vi göra

           uppehåll  i våra programpunkter.  Vi får återkomma så snart som

           restriktionerna för umgänge lättar och samhället öppnar upp igen

           för olika aktiviteter.

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vädret Malmö